Aineiston tiedot

Tekijä (t):Alanne, Maria
Honka, Aapo
Karjalainen, Niina
Aineiston nimi:Lokan ja Porttipahdan tekojärvien säännöstelyn kehittäminen : yhteenveto ja toimenpidesuositukset
Verkko-osoite:https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/98875/Raportteja_38_2014.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Aineistolaji:artikkeli
Asiasanat:Lokan tekojärvi, Porttipahdan tekojärvi, tekoaltaat - tekojärvet, vesien säännöstely → vesistöjen säännöstely, vesistöjen säännöstely
Kustantaja:Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Painopaikka:
Vuosi:2014
Sivumäärä:66
ISBN/ISSN:978-952-314-033-2 ; 2242-2854
Lehti/sarja ym.:Raportteja 38/2014
Lisätietoa:Lokan ja Porttipahdan tekojärvien säännöstelyn kehittämistyö sai alkunsa Sodankylän kunnan aloitteesta vuonna 2006. Aloitteen myötä silloinen Lapin ympäristökeskus käynnisti vesilain 8 luvun10 b §:ään perustuvan selvitystyön säännöstelystä aiheutuvien haitallisten vaikutusten vähentämiseksi. Varsinainen selvitystyö tehtiin Lapin ELY-keskuksessa vuosien 2008–2013 aikana. Selvitystyössä keskityttiin käytännön toimenpiteisiin säännöstelyhaittojen lieventämiseksi. Selvitystyössä ei lähdetty hakemaan muutoksia voimassa oleviin lupaehtoihin, vaan pyrittiin vähentämään säännöstelyn haitallisia vaikutuksia yhteistyössä säännöstelijän, vaikutusalueen kuntien, asianomaisten viranomaisten sekä alueen asukkaiden kanssa. Tässä raportissa esitetään säännöstelystä aiheutuvien haittojen lieventämiseksi laaditut toimenpidesuunnitelmat, jotka ovat tiivistetysti: kalatalouden kehittäminen, säännöstelykäytäntöjen kehittäminen, monikäyttörakenteiden kehittäminen, Luirojoki, tiedotus ja viestintä. Esitettyjen toimenpidesuositusten toteuttamisella saadaan parannettua tekojärvien säännöstelyä siten, että se taloudellisilta, ekologisilta ja sosiaalisilta vaikutuksiltaan vastaa paremmin yhteiskunnan nykyisiä tarpeita ja odotuksia.
Sijainti:E-Tekojärvet: Lokka ja Porttipahta