Aineiston tiedot

Tekijä (t):Holopainen, Kari
Aineiston nimi:SAMASE-projekti : Polyklooratut dibentso-p-dioksiinit ja dibentsofuraanit: lähteet, käyttäytyminen, myrkyllisyys, hävittäminen ja analytiikka
Verkko-osoite:https://helda.helsinki.fi/handle/10138/230206
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:dioksiinit, myrkyllisyys
Kustantaja:Vesi- ja ympäristöhallitus
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:1993
Sivumäärä:76
ISBN/ISSN:951-47-8235-6 ; 0783-3288
Lehti/sarja ym.:Vesi- ja Ympöristöhallituksen monistesarja
Lisätietoa:Nro 530 Selvityksen tarkoituksena on luoda laaja katsaus polyidoorattujen dibentso—p—dioksiinien ja dibentsofuraanien eli PCDD/f—yhdisteiden päästölähteisiin, käyttäytymiseen, myrkyllisyyteen, hävittämiseen ja analytiikkaan. Päästöt on jaettu primääri— ja sekundäärilähteisiin. Primäärilähteinä voivat olla esim. kemialliset ja termiset reaktiot ja sekundäärilähteinä ruoka, vesi, maa jne. Päästölähdetarkastelussa on arvioitu mm, Suomen dioksiinipäästöjä. Esityksessä on kuvattu PCDD/f—yhdisteiden käyttäytymistä ja kulkeutumista eri matriiseissa sekä päästölähteiden tunnistamista. Riskin arvioinnin yhteydessä on käsitelty taustapitoisuuksia, ihmisen altistumista ja raja—arvojen määrittämistä, Työssä on esitetty myös saastuneiden alueiden kunnostusmenetelmiä, PCDD/f—yhdisteiden analytiikkaa ja kotimaasta saatavia analyysipalveluja.
Sijainti:A-Luonnonsuojelu, ympäristönsuojelu, isokokoiset