Aineiston tiedot

Tekijä (t):Pehkonen, Sannamari
Hiltunen, Eero
Halonen, Miikka
Keskikallio, Pentti
Lampela, Jouko
Kiiskelä, Aulis
Aineiston nimi:Siuruanjoki kuntoon -yhteishanke : Vaiheen II loppuraportti 2006-2008
Verkko-osoite:https://helda.helsinki.fi/handle/10138/45063
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:hajakuormitus, jokikalastus, jokikunnostukset, rehevöityminen, vedenlaatu, vesistökunnostus - vesistöjen kunnostus, virkistyskäyttö
Kustantaja:Lapin ympäristökeskus
Painopaikka:Rovaniemi
Vuosi:2009
Sivumäärä:49+2 liitettä
ISBN/ISSN:978-952-11-3658-0 ; 1796-1971
Lehti/sarja ym.:Lapin ympäristökeskuksen raportteja ; 2/2009
Lisätietoa:Siuruanjoki kuntoon -yhteishankkeen II-vaiheen keskeisin tavoite oli hidastaa Siuruanjoen rehevöitymiskehitystä. Hankkeen pääpaino oli vesistöön kohdistuvan hajakuormituksen vähentämisessä, mutta myös ongelmallisimpien latvajärvien sisäiseen kuormitukseen voitiin hankkeessa vaikuttaa. Tavoitteena oli virkistyskäytön, kalastuksen ja matkailun edistäminen sekä vesistön yleisen arvostuksen parantaminen ja asumisviihtyvyyden lisääminen. Tavoitteisiin pyrittiin mahdollisimman laajalla rintamalla tapahtuvan yhteistyön avulla. Hankkeessa mm. laadittiin maatalouden suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma, järjestettiin haja-asutuksen jätevesineuvontaa, hankittiin ilmastimet...
Sijainti:H-Vesistökunnostukset: Joet (avokotelo 1)