Aineiston tiedot

Tekijä (t):Rantala, Lasse
Kauppinen, Veli
Taskila, Eero
Aineiston nimi:Soklin kaivoshankkeen vaikutusalueen vesistöjen perustilatutkimukset
Verkko-osoite:
Aineistolaji:moniste
Asiasanat:jätevesikuormitus, kaivannaisteollisuus, Kemijoen vesistö, Kemijoki, kutu, kutupaikat, Savukoski, ympäristöhaitat, ympäristökuormitus, ympäristön saastuminen
Kustantaja:Kemira oy
Painopaikka:Oulu
Vuosi:1988
Sivumäärä:29+10 liitettä
ISBN/ISSN:
Lehti/sarja ym.:
Lisätietoa:Soklin asemakaava 10.4.2017 https://www.savukoski.fi/wp-content/uploads/2020/01/2017-04-10sokliakselostushyvks.pdf
Sijainti:E-Kemijoen vesistö: Kemijoki: Soklin kaivoshanke