Aineiston tiedot

Tekijä (t):Seppänen, Markku
Aineiston nimi:Tunturirautu (Salvelinus alpinus (L.)) muuttuvassa ympäristössä
Verkko-osoite:https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/73796/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202101261258.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:opinnäyte
Asiasanat:nieriä - rautu, opinnäytteet, pro gradut, Tunturi-Lappi
Kustantaja:Jyväskylän yliopisto
Painopaikka:Jyväskylä
Vuosi:2021
Sivumäärä:39+1
ISBN/ISSN:
Lehti/sarja ym.:
Lisätietoa:Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Akvaattiset tieteet 19.1.2021 Kalakirjastolla vain sähköinen versio
Sijainti:avoin