Aineiston tiedot

Tekijä (t):Kantola, Raimo
Aineiston nimi:Lausunto Pohjois-Suomen keskuskalanviljelylaitoksen jätevesien laskun vaikutuksesta laitoksen alapuolisen vesistön kalakantoihin
Verkko-osoite:
Aineistolaji:moniste
Asiasanat:jätevedet, kalakannat, kalanviljely, kutu, kutupaikat
Kustantaja:Pohjois-Suomen keskuskalanviljelylaitos
Painopaikka:Taivalkoski
Vuosi:1976
Sivumäärä:7+liitteet
ISBN/ISSN:
Lehti/sarja ym.:
Lisätietoa:
Sijainti:H-Limnologia (avokotelo 1)