Aineiston tiedot

Tekijä (t):Jutila, Eero
Koljonen, Marja-Liisa
Koskiniemi, Jarmo
Aineiston nimi:Taimenen perinnöllinen erilaistuminen ja hoidon järjestäminen Isojoen vesistössä
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/519534/luke-luobio_52_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:artikkeli
Asiasanat:genetiikka - perinnöllisyystiede, Isojoki, kalakantojen hoito, meritaimen, purotaimen, taimen, vesistöalueet
Kustantaja:Luke
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2015
Sivumäärä:24
ISBN/ISSN:978-952-326-104-4 ; 2342-7639
Lehti/sarja ym.:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus / Luke Luonnonvarakeskus
Lisätietoa:nro 52/2015 Isojoen vesistöalueelle laadittiin taimenen hoitosuositus. Hoidon tavoitteena on vesistön geneettisesti erilaistuneiden taimenpopulaatioden säilyttäminen omassa elinympäristössään elinvoimaisina ja itse itsensä ylläpitävinä. Hoidon keskeisiä tehtäviä ovat taimenten elinympäristöstä huolehtiminen, vaellusmahdollisuuksien turvaaminen sekä kalastuksen järjestely meressä ja joessa täysimääräisen poikastuoton mahdollistavalla tavalla. Meritaimenen luontaisen poikastuotannon elvyttämisessä voidaan käyttää tuki-istutuksia väliaikaisesti, mutta tuotannon vakiinnuttua niitä tulisi tehdä vain tutkimustarkoituksiin. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut ilmestymisjärjestyksessä: https://www.suomenkalakirjasto.fi/luke-luonnonvara-ja-biotalouden-tutkimus/ Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut tietokannassa: https://www.suomenkalakirjasto.fi/kalakirjasto/haku.php?lang=fi&publication=Luonnonvara-+ja+biotalouden+tutkimus+%2F+Luke+Luonnonvarakeskus ISBN: 978-952-326-104-4 (Painettu) ; ISBN: 978-952-326-105-1 (Verkkojulkaisu) ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu) URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-105-1
Sijainti:F-Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus (F 2/6) ; I-Kalatutkimus: Taimen (avokotelo 5)