Aineiston tiedot

Tekijä (t):Fiskeritidskrift för Finland, redaktion
Aineiston nimi:Notiser, 2021/3: 11 artiklar - se fältet Ekstra information
Verkko-osoite:
Aineistolaji:artikkeli
Asiasanat:Lyhyet (artikkelit)
Kustantaja:Centralförbundet för Fiskerihushållning
Painopaikka:Helsingfors
Vuosi:2021
Sivumäärä:4
ISBN/ISSN:0015-3125
Lehti/sarja ym.:Fiskeritidskrift för Finland 2021
Lisätietoa:2021: Nr 3, s. 6-9 Notiser: * 2 325 000 euro mer för främjandet av fiskerihushållningen jämfört med i år * Arbetet med en E-tjänst för fritidsfiske har inletts * Vi efterlyser Finlands bästa delägarlag! Lämna ditt bidrag senast 30.9! * Stora regionala variationer i skarvbeståndet * Färre Östersjövikare, men fler gråsälar som jaktbyte * Programmet för främjande av inhemsk fisk har godkänts * Nya produkter av strömming och mört * 2,16 miljoner euro delades ut av kustens NTM-central * Fiskeövervakarkurs i Vasa 25.11 kl. 10-16
Sijainti:Fiskeritidskrift för Finland 2021: Nr 3