Aineiston tiedot

Tekijä (t):Tarvainen, Oili
Hökkä, Hannu
Kumpula, Jouko
Höyhtyä, Iida
Jokikokko, Mika
Tolvanen, Anne
Aineiston nimi:Turvetuotannosta vapautuneiden suonpohjien kasvittaminen poron ravintokasveilla
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/547482/luke-luobio_31_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:porot, porotalous, turve, turvetuotanto - turveteollisuus
Kustantaja:Luke
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2021
Sivumäärä:37
ISBN/ISSN:978-952-380-202-5 ; 2342-7647
Lehti/sarja ym.:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus / Luke Luonnonvarakeskus
Lisätietoa:nro 31/2021 Luonnontilaiset suot ovat tärkeitä porojen kesälaitumia. Eteläisellä poronhoitoalueella ne ovat olleet myös hyvin turvetuotantoon soveltuvia. Pohjois-Pohjanmaalla turvetuotanto onkin merkittävä soiden käyttömuoto. Lähitulevaisuudessa turpeen energiakäyttö vähenee merkittävästi ilmastopoliittisista syistä, ja turvetuotanto vielä tuotannossa olevilla alueilla tulee päättymään hyvinkin nopeasti. Perinteisten turvetuotannosta vapautuvien suonpohjien käyttömuotojen lisäksi tarvitaan uusia vaihtoehtoja, joissa otetaan huomioon ympäristövaikutusten lisäksi myös aluetaloudelliset tekijät. Porotalouden näkökulmasta suonpohjien paras käyttömuoto olisi uusien laidunalueiden perustaminen istuttamalla tai palauttamalla niille sellaista suokasvillisuutta, jota poro käyttää ravinnokseen luontaisesti. Laidunalueiden lisääntyminen vähentäisi todennäköisesti myös ristiriitoja porotalouden ja muiden maankäyttömuotojen välillä. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut tietokannassa: https://www.suomenkalakirjasto.fi/kalakirjasto/haku.php?lang=fi&publication=Luonnonvara-+ja+biotalouden+tutkimus+%2F+Luke+Luonnonvarakeskus ISBN 978-952-380-202-5 (Painettu) ISBN 978-952-380-203-2 (Verkkojulkaisu) ISSN 2342-7647 (Painettu) ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu) URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-203-2
Sijainti:C-Porot, poronhoito