Aineiston tiedot

Tekijä (t):Knuuttila, Marja toim.
Aineiston nimi:Poroihin liittyvät aluetalousvaikutukset : Laskentamenetelmän kehittäminen
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/547488/luke-luobio_30_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:poronhoito, porot, porotalous, vaikutus - vaikutukset
Kustantaja:Luke
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2021
Sivumäärä:75
ISBN/ISSN:978-952-380-200-1 ; 2342-7647
Lehti/sarja ym.:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus / Luke Luonnonvarakeskus
Lisätietoa:nro 30/2021 Hankkeen tavoite oli selvittää ja kehittää poroihin liittyvän tuotannon aluetalousvaikutusten laskentaa. Aluetalousvaikutuksiin luetaan tuotannon välitön ja välillinen vaikutus. Kun toimialan tuotannossa tapahtuu muutos, niin vaikutukset näkyvät tuotannon tavara- ja palveluhankintoina välillisesti alueen muussa tuotannossa. Poronhoitoalueella erityisesti Lapissa porolla on imagoarvo, jonka euromääräisen arvon selvittäminen ei ollut tämän hankkeen tehtävä. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut tietokannassa: https://www.suomenkalakirjasto.fi/kalakirjasto/haku.php?lang=fi&publication=Luonnonvara-+ja+biotalouden+tutkimus+%2F+Luke+Luonnonvarakeskus ISBN 978-952-380-200-1 (Painettu) ISBN 978-952-380-201-8 (Verkkojulkaisu) ISSN 2342-7647 (Painettu) ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu) URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-201-8
Sijainti:C-Porot, poronhoito