Aineiston tiedot

Tekijä (t):Huusko, Ari
Louhi, Pauliina
Marttila, Maare
Korhonen, Pekka K.
Van der Meer, Olli
Aineiston nimi:40 vuotta koskikunnostuksia Suomessa : Yhteenveto seurantatutkimuksista
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/handle/10024/547700
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kosket, luonnon monimuotoisuus, monimuotoisuus, pohjaeläimet, taimen, valuma-alueet, vesiekosysteemit, vesistökunnostus - vesistöjen kunnostus
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2021
Sivumäärä:54
ISBN/ISSN:978-952-380-246-9 ; 2342-7647
Lehti/sarja ym.:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus / Luke Luonnonvarakeskus
Lisätietoa:nro 52/2021 Maassamme on tehty elinympäristökunnostuksia jokien koskialueilla jo yli 40 vuoden ajan. Koskikunnostukset on toteutettu pääasiassa kalataloudellisesta näkökulmasta keskittyen lohikalojen poikasten elinympäristön parantamiseen. Tämä raportti on yhteenveto kotimaisesta koskikunnostuksia käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta sekä saatavilla olleista julkaistuista raporteista. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut ilmestymisjärjestyksessä: https://www.suomenkalakirjasto.fi/luke-luonnonvara-ja-biotalouden-tutkimus/ Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut tietokannassa: https://www.suomenkalakirjasto.fi/kalakirjasto/haku.php?lang=fi&publication=Luonnonvara-+ja+biotalouden+tutkimus+%2F+Luke+Luonnonvarakeskus ISBN 978-952-380-246-9 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-247-6 (Verkkojulkaisu) ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu) URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-247-6
Sijainti:F-Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus (F 2/6)