Aineiston tiedot

Tekijä (t):Peusa, Jussi kirjoittaja
Lönnroth, Malin valokuvat
Aineiston nimi:Gemensam fiskeripolitik och spårbarhet
Verkko-osoite:
Aineistolaji:artikkeli
Asiasanat:kalastuksen valvonta, kalastus, kestävä kehitys
Kustantaja:Centralförbundet för Fiskerihushållning
Painopaikka:Helsingfors
Vuosi:2020
Sivumäärä:3
ISBN/ISSN:0015-3125
Lehti/sarja ym.:Fiskeritidskrift för Finland 2020
Lisätietoa:2020: Nr 4, s. 30-32 Är inget nog för myndigheterna? I Finland är livsmedelssökerheten och livsmedlens spårbarhet av världsklass, likaså de livsmedeluppgifter som ges åt konsumenterna.Kraven på spårbarhet i den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) handlar dock inte om livsmedelssäkerhet, utan om att säkra ett hållbart fiske. (Källa: Artikelns ingress)
Sijainti:Fiskeritidskrift för Finland 2020: Nr 4