Aineiston tiedot

Tekijä (t):Rinnevalli, Riku
Artell, Janne
Iho, Antti
Konu, Henna
Pokki, Heidi
Ahopelto, Lauri
Ojanen, Hannu
Kuoppala, Minna
Koljonen, Saija
Louhi, Pauliina
Aineiston nimi:Vaellusesteiden purkaminen osana vaelluskalojen elinympäristökunnostuksia
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/547478/luke-luobio_29_2021.pdf?sequence=7&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:ekologia, elinympäristö - habitaatti, kalaesteet - esteaidat, kunnostus - kunnostukset, pato - padot, purkaminen, taimen, vaellus, vaelluskalat, ympäristö
Kustantaja:Luke
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2021
Sivumäärä:88
ISBN/ISSN:978-952-380-198-1 ; 2342-7647
Lehti/sarja ym.:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus / Luke Luonnonvarakeskus
Lisätietoa:nro 29/2021 Tämän selvityksen A-osiossa kerättiin yhteen tieteellisissä julkaisuissa esitettyä tutkimustietoa sekä virtavesien patoamisen että padon poistamisen ekologisista vaikutuksista. Vesien patoaminen on heikentänyt merkittävästi virtavesien habitaattien ja lajiston monimuotoisuutta. Patoaltaissa ovat virtavesiä suosineet lajit vähentyneet tai jopa kadonneet, ja niitä ovat korvanneet yleisemmät ja allasmaisempia olosuhteita suosivat lajit. Selvityksen B-osiossa on esitetty esimerkinomaisesti kotimaisten patojen poistamisen ekologisen kriteeristön laatiminen hyödyntäen olemassa olevia aineistoja. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut ilmestymisjärjestyksessä: https://www.suomenkalakirjasto.fi/luke-luonnonvara-ja-biotalouden-tutkimus/ Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut tietokannassa: https://www.suomenkalakirjasto.fi/kalakirjasto/haku.php?lang=fi&publication=Luonnonvara-+ja+biotalouden+tutkimus+%2F+Luke+Luonnonvarakeskus ISBN 978-952-380-198-1 (Painettu) ISBN 978-952-380-199-8 (Verkkojulkaisu) ISSN 2342-7647 (Painettu) ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu) URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-199-8
Sijainti:F-Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus (F 2/6)