Aineiston tiedot

Tekijä (t):Gustafsson, Tapio kirjoittaja
Lönnroth, Malin kirjoittaja
Kämäräinen, Pekka valokuvat
Aineiston nimi:Jättemört och en "stor" sandstubb
Verkko-osoite:
Aineistolaji:artikkeli
Asiasanat:hietatokko, särki
Kustantaja:Centralförbundet för Fiskerihushållning
Painopaikka:Helsingfors
Vuosi:2020
Sivumäärä:2
ISBN/ISSN:0015-3125
Lehti/sarja ym.:Fiskeritidskrift för Finland 2020
Lisätietoa:2020: Nr 2, s. 32-33 Rekordfisknämnden som fyller 20 år i år möts två gånger per år för att gå igenom storfiskanmälningar För fjolåret har nu godkänts två nya finska rekordfiskar, mört 1,42 kilo och sandstubb 7,9 centimeter. (Källa: Artikelns ingress) Rekordfiskregistret jämte anmälningsanvisningar finns på: https://ahven.net/sv/fiske/rekordfiskar/
Sijainti:Fiskeritidskrift för Finland 2020: Nr 2