Aineiston tiedot

Tekijä (t):Jokinen, Mikko toim.
Aineiston nimi:Poronhoidon ja suojelun vaikutukset Mallan luonnonpuistossa
Verkko-osoite:
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:ekologia, luonnonsuojelu, luonnonsuojelualueet, poronhoito, poronhoitoalueet, porot, porotalous
Kustantaja:Metsäntutkimuslaitos, Kolarin tutkimusasema
Painopaikka:Kolari
Vuosi:2005
Sivumäärä:332
ISBN/ISSN:951-40-1957-1 ; 0358-4283
Lehti/sarja ym.:Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja ; 941
Lisätietoa:Sisältö: allan luonnonpuiston perustaminen: motiivit ja historia / Mikko Jokinen. - Poronhoidon historia käsivarren Lapissa ja Mallalla / Hannu Heikkinen ... [et al.]. - Tutkimuksen intressit Kilpisjärvellä ja Mallalla / Mikko Jokinen. - Konfliktiin johtaneet tekijät / Mikko Jokinen & Hannu Heikkinen. - Tutkimushankkeen tavoitteet ja toteutuminen / Mikko Jokinen. - Mallan luonnonpuiston luontotyypit / Heikki Kauhanen & Jorma Mattson. - Mallan ja Saanan uhanalaiset putkilokasvit / Heikki Kauhanen. - Maaselkärangattomien esiintyminen porojen eriasteisessa laidunnuksessa / Juhani Itämies ja Stefan Olberg. - Poronlaidunnuksen vaikutus perhosten (Lepidoptera) yhteisörakenteeseen kahdella Pohjois-Fennoskandian tunturilla / Panu Välimaki. - Mallan luonnonpuiston linnusto ja poro / Aleksi Lehikoinen. - Poronhoidon todellisuus ja reunaehdot / Hannu Heikkinen ... [et al.]. - Asiantuntijoiden käsityksiä Mallan luonnonpuiston arvoista ja mahdollisista tulevaiksuuksista / Hannu Heikkinen ... [et al.]. - Umpisolmu Mallalla: ajatuksia ongelma taustasta ja ratkaisumahdollisuuksista / Lauri Oksanen. - Tutkimushankkeen opetuksia ja evästyksiä päätöksentekoon / Mikko Jokinen
Sijainti:C-Porot, poronhoito