Aineiston tiedot

Tekijä (t):Hellsten, Seppo
Alasaarela, Erkki
Aineiston nimi:Ekologisten näkökohtien huomioon ottaminen Pohjois-Suomen vesistöjen säännöstelyssä : Esitutkimus
Verkko-osoite:
Aineistolaji:moniste
Asiasanat:kalakannat, kalat, Pohjois-Suomi, vesiekologia, vesiekosysteemit, vesiensuojelu, vesistöt
Kustantaja:Valtion teknillinen tutkimuskeskus
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:1984
Sivumäärä:93+liitteet
ISBN/ISSN:
Lehti/sarja ym.:
Lisätietoa:
Sijainti:H-Limnologia, isokokoiset