Aineiston tiedot

Tekijä (t):Aronsuu, Kimmo
Vikström, Risto
Marjomäki, Timo J.
Wennman, Kim
Pakkala, Jukka
Mäenpää, Eero
Tuohino, Jukka
Sarell, Juha
Ojutkangas, Esa
Aineiston nimi:Rehabilitation of two northern river lamprey (Lampetra fluviatilis) populations impacted by various anthropogenic pressures : lessons learnt in the past three decades
Verkko-osoite:https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/64592/BIOYMP%20tiedonantoja-2019-2_screen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:jokikunnostukset, Kalajoki, kalatiet, nahkiainen, nahkiaiskalat, Perhonjoki, vesirakennus - vesirakentaminen, vesivoimalat - vesivoimalaitokset
Kustantaja:Jyväskylän yliopisto
Painopaikka:Jyväskylä
Vuosi:2019
Sivumäärä:53
ISBN/ISSN:978-951-39-7801-3 ; 2669-8986
Lehti/sarja ym.:Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tiedonantoja
Lisätietoa:2/2019 Tässä artikkelissa kuvataan Perhonjoen ja Kalajoen nahkiaispopulaatioita koskevat tutkimukset ja kompensaatiotoimenpiteet kolmen vuosikymmenen ajalta sekä pohditaan saatujen kokemusten valossa mahdollisia syitä toimenpiteiden tehottomuuteen tai tehokkuuteen. Ihmistoiminnan haittavaikutuksia ja kompensaatiotoimien tuloksellisuutta arvioitiin elinympäristökartoitusten ja toukkatiheyksien pitkän aikavälin seurannan, jokeen kutemaan nousevien aikuisten nahkiaisten määrän ja vaelluspoikasten määrän perusteella. Telemetriaseurantaa ja merkintäkokeita käytettiin kalateiden toimivuuden arvioimiseen. Kummankin joen nahkiaispopulaatio pieneni 1980-luvulla ja 1990-luvulla. Tämä johtui sekä aikuisten nahkiaisten kutuvaelluksen estymisestä että vesirakentamisen ja lyhytaikaissäännöstelyn aiheuttamasta elinympäristöjen heikkenemisestä. Perhonjoella siirrettiin 571 000 aikuista nahkiaista vaellusesteiden yläpuolelle jaksolla 1981–2010 ja istutettiin 247 miljoonaa muutaman viikon ikäistä touk... Pysyvä osoite: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64592
Sijainti:I-Kalatutkimus: Nahkiainen