Aineiston tiedot

Tekijä (t):Linnansaari, Tommi
Romakkaniemi, Atso
Vähä, Ville
Perä, Ingemar
Cunjak, Richard
Graham, Brittany
Aineiston nimi:Pysyvien isotooppien käyttö Tornionjoen eri vesistönosien lohen poikastuotannon arvioinnissa
Verkko-osoite:http://www2.unb.ca/~tlinnans/SIATornio_Linnansaarietal.pdf
Aineistolaji:artikkeli
Asiasanat:elinympäristö, lohi, Muonionjoki, Tornionjoki
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:
Vuosi:2010
Sivumäärä:35
ISBN/ISSN:
Lehti/sarja ym.:selvityksiä
Lisätietoa:Tornionjoen vesistön koealueiden välillä oli huomattavia eroja kaikkien analysoitujen isotooppien suhteen. Hiili-isotooppisuhteissa havaittiin jokialueiden suhteelliseen kokoon perustuva jatkumo. Könkämäenolta pääuomaa alavirtaan tultaessa δ13C köyhtyi huomattavasti Muonionjoella. Lainioälvillä δ13C arvot eivät kuitenkaan muuttuneet pohjoisesta etelään siirryttäessä. δ13C alkoi kuitenkin taas rikastua Lainionjoesta Torneälviin tultaessa, samoin kuin siirryttäessä Muonionjoesta Tornionjokeen. Tornionjoen ja Torneälvin δ13C olivat hyvin samankaltaiset.
Sijainti:E-Tornionjokilaakso