Aineiston tiedot

Tekijä (t):Hyytiäinen, Reima
Aineiston nimi:Suomen jokien padot ja kalatiet 1900–2017 – aikasarja kaloille vaelluskelpoisten jokiuomien muutoksista
Verkko-osoite:file:///C:/Users/Asennus/Downloads/urn_nbn_fi_uef-20190863.pdf
Aineistolaji:opinnäyte
Asiasanat:joet, kalatiet, padot, vaelluskalat
Kustantaja:Itä-Suomen yliopisto
Painopaikka:Joensuu
Vuosi:2019
Sivumäärä:41+liitteet
ISBN/ISSN:
Lehti/sarja ym.:
Lisätietoa:Pro gradu -tutkielma Tässä pro gradu -työssä kehitettiin paikkatietomenetelmin Suomen kansalliseen biodiversiteettiindikaattorikokoelmaan uusi toimenpiteitä kuvaava indikaattori, jonka avulla voidaan nähdä, kuinka vaellusesteiden poistaminen ja kalateiden rakentaminen parantaa ympäristön rakennetta vaelluskalojen luontaisen elinkierron kannalta. Tutkimuksessa selvitettiin, miten vaelluskelpoiset osuudet ovat suurimmissa joissa muuttuneet 1900-luvun alusta vuoteen 2017, ja kuinka paljon kalateiden rakentaminen on vaikuttanut jokiuomien vapautumiseen. Lisäksi arvioitiin laskelmaan liittyviä virhelähteitä ja kompromisseja sekä paikkatietoa indikaattorien kehitystyössä.
Sijainti:I-pro gradut