Aineiston tiedot

Tekijä (t):Janatuinen, Aki kirjoittaja
Helminen, Jani valokuvat
Aineiston nimi:I Kanada är sillarna viktiga insjöarter
Verkko-osoite:
Aineistolaji:artikkeli
Asiasanat:Kanada, silli, sillikalat, sisävesikalat
Kustantaja:Centralförbundet för Fiskerihushållning
Painopaikka:Helsingfors
Vuosi:2020
Sivumäärä:3
ISBN/ISSN:0015-3125
Lehti/sarja ym.:Fiskeritidskrift för Finland 2020
Lisätietoa:2020: Nr 1, s. 34-36 Före vattnen dämdes upp vandrade tiotals miljoner sillar upp för att leka i floderna på den nordamerikanska östkusten. Försvagade sillbestånd tros ha haft del i kraschen av kustens torsk- och koljabestånd. Nu hoppas man att rivning av dammar och andra åtgärder som stärker sillbestånden på lång sikt ska hjälpa områdets yrkesfiskare. (Källa: Artikelns ingress)
Sijainti:Fiskeritidskrift för Finland 2020: Nr 1