Aineiston tiedot

Tekijä (t):Eskelinen, Päivi kirjoittaja
Lönnroth, Malin taulukot / kaaviot
Aineiston nimi:Ägarersättningar baserar sig på spöfiskebelastning
Verkko-osoite:
Aineistolaji:artikkeli
Asiasanat:kalastuksenhoitomaksut, kalastus, kalatalous, vieheet
Kustantaja:Centralförbundet för Fiskerihushållning
Painopaikka:Helsingfors
Vuosi:2020
Sivumäärä:3
ISBN/ISSN:0015-3125
Lehti/sarja ym.:Fiskeritidskrift för Finland 2020
Lisätietoa:2020: Nr 1, s. 29-31 De i form av fiskevårdsavgifter influtna medlen används i enlighet med lagen om fiske till fem ändamål, varav ett är ägarersättningarna som utbetalas till vattenområdenas ägare för att deras vattnen nyttjas med stöd av de allmänna fiskerättigheterna. (Källa: Artiklens ingress)
Sijainti:Fiskeritidskrift för Finland 2020: Nr 1