Aineiston tiedot

Tekijä (t):Rantakokko, Panu kirjoittaja
Karttunen, Vesa valokuvat
Aineiston nimi:Strömmingens dioxinhalter sjunker - men samtidigt planerar EU skärpa gränsvärdena
Verkko-osoite:
Aineistolaji:artikkeli
Asiasanat:dioksiinit, Itämeri, silakka - haili
Kustantaja:Centralförbundet för Fiskerihushållning
Painopaikka:Helsingfors
Vuosi:2020
Sivumäärä:4
ISBN/ISSN:0015-3125
Lehti/sarja ym.:Fiskeritidskrift för Finland 2020
Lisätietoa:2020: Nr 1, s. 10-13 Strömming som fångats i Östersjön innehåller allt lägre halter av dioxiner och PCB-föreningar. Det framgår av färska mätresultat. Halterna har minskat med upp till 80 procent under de senaste 40 åren. (Källa: Artikelns ingress)
Sijainti:Fiskeritidskrift för Finland 2020: Nr 1