Aineiston tiedot

Tekijä (t):Kallio-Nyberg, Irma
Veneranta, Lari
Jokikokko, Erkki
Leskelä, Ari
Aineiston nimi:Vaellussiian pituus- ja ikäjakauma Pohjanlahden saaliissa 1981-2017 sekä 2013 alkaneen verkkokalastussäätelyn vaikutus siikakantoihin
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/546609/luke-luobio_95_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalakannat, Pohjanlahti, siika, vaelluskalat, verkkokalastus
Kustantaja:Luke
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2020
Sivumäärä:44
ISBN/ISSN:978-952-380-108-0 ; 2342-7647
Lehti/sarja ym.:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus / Luke Luonnonvarakeskus
Lisätietoa:nro 95/2020 Siiankalastuksen säätelyn vaikutusta kalastettavaan siikakantaan selvitettiin vuosien 1998–2017 kaupallisen kalastuksen saalisnäytteiden ja Kemijoen 1981–2017 emokalapyynteihin liittyvien saalisnäytteiden avulla. Kalastusasetuksessa elokuussa 2013 (451/2013) säädettiin alimmaksi sallituksi solmuväliksi siiankalastuksessa 43 mm lukuun ottamatta Merenkurkkua, jossa alin sallittu solmuväli pysyi ennallaan 40 mm koossa. Lisäksi Perämerellä sallittiin aluekohtaisesti 27–30 mm tai 30–35 mm silmäkoon verkkojen käyttö merikutuisen siian pyynnissä... Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut ilmestymisjärjestyksessä: https://www.suomenkalakirjasto.fi/luke-luonnonvara-ja-biotalouden-tutkimus/ Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut tietokannassa: https://www.suomenkalakirjasto.fi/kalakirjasto/haku.php?lang=fi&publication=Luonnonvara-+ja+biotalouden+tutkimus+%2F+Luke+Luonnonvarakeskus ISBN 978-952-380-108-0 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-109-7 (Verkkojulkaisu) ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu) URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-109-7
Sijainti:F-Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus (F 2/6)