Aineiston tiedot

Tekijä (t):Taanila, Esko kirjoittaja
Lönnroth, Malin valokuvat
Aineiston nimi:Rannikkokalastus kriisissä
Verkko-osoite:
Aineistolaji:artikkeli
Asiasanat:hylkeet, Itämeri, merimetsot, rannikkokalastus
Kustantaja:Kalatalouden Keskusliitto
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2020
Sivumäärä:3
ISBN/ISSN:0039-5528
Lehti/sarja ym.:Suomen Kalastuslehti 2020
Lisätietoa:2020: Nr 1, s. 30-32 Uuden selvityksen mukaan hylje- ja merimetsokantojen kasvu aiheuttaa vakavia vahinkoja Itämeren Pienimuotoiselle rannikkokalastukselle ja on uhka elinkeinon jatkuvuudelle. (Lähde: Artikkelin ingressi) Aiheesta lisää: Sveis, K. ; Salmi, P. ; Mellanoura, J. ; Niukka, J. The impacts of seals and cormorants experienced by Baltic Sea commercial fishers Natural Resources Institute Finland, 2029 Kalakirjaston tietokanta: https://www.suomenkalakirjasto.fi/kalakirjasto/teos.php?id=26190&lang=fi PDF-linkki: https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/544854/luke_luobio_77_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y Königson, S. ; Lunneryd, S.-G. ; Vetema, M. ; Lehtonen, E. Possible solutions and mitigation methods to decrease the conflict and work towaeds a viable and sustainable coastal fishery Baltic Sea Seal & Cormorant TNC-project, 2019
Sijainti:Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 1