Aineiston tiedot

Tekijä (t):Knuuttila, Marja
Lankia, Tuija
Länsman, Maija
Pouta, Eija
Vatanen, Eero
Venesjärvi, Riikka
Aineiston nimi:Tenojoen lohen aluetaloudelliset vaikutukset ja kalastusmatkailun kehittäminen
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/546477/luke-luobio_85_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalastusmatkailu, kalatalous, kehittäminen, kutu, kutupaikat, kyselytutkimus, Tenojoki, Utsjoki
Kustantaja:Luke
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2020
Sivumäärä:57
ISBN/ISSN:978-952-380-087-8 ; 2342-7639
Lehti/sarja ym.:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus / Luke Luonnonvarakeskus
Lisätietoa:nro 85/2020 Tutkimus selvitti Tenojoen lohenkalastuksen taloudellista merkitystä Utsjoen kunnassa, kalastusmatkailijoiden tyytyväisyyttä kalastusmatkaan, alueen vetovoimatekijöitä ja palveluiden tärkeyttä. Tutkimustiedon hankkimiseksi lähettiin kysely 2 594 kalastusmatkailijalle, jotka olivat hankkineet Tenojoen lohenkalastusluvan Suomen lupakaupasta kaudelle 2018. Kyselyn vastausprosentiksi tuli 71,4. Lisäksi käytettiin Luonnonvarakeskuksen ja Lapin ELY-keskuksen tilastoja sekä eri verkkopyydyksiä käyttäneiltä paikalliskalastajilta ja yrittäjiltä kerättyä tietoa. Lohenkalastuksen välilliset tulovaikutukset laskettiin panos-tuotosmallilla kansantalouden tilinpidon tilastointiperiaatteilla... Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut ilmestymisjärjestyksessä: https://www.suomenkalakirjasto.fi/luke-luonnonvara-ja-biotalouden-tutkimus/ Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut tietokannassa: https://www.suomenkalakirjasto.fi/kalakirjasto/haku.php?lang=fi&publication=Luonnonvara-+ja+biotalouden+tutkimus+%2F+Luke+Luonnonvarakeskus ISBN 978-952-380-087-8 (Verkkojulkaisu) ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu) URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-087-8
Sijainti:F-Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus (F 2/6)