Aineiston tiedot

Tekijä (t):Järvenpää, Lasse
Jormola, Jukka
Tammela, Simo
Aineiston nimi:Luonnonmukaisten ohitusuomien suunnittelu rakennetussa vesistössä - Lohen palauttaminen Oulujokeen
Verkko-osoite:https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37987/SY_5_2010.pdf?sequence=7
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:lohi, Oulujoki, vaelluskalat, vesivoimalat - vesivoimalaitokset
Kustantaja:Syke
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2010
Sivumäärä:78
ISBN/ISSN:978-952-11-3694-8
Lehti/sarja ym.:Suomen ympäristö
Lisätietoa:5/2010 Luonnonmukaisilla ohitusuomilla voidaan mahdollistaa kalojen ja muiden eliöiden vaellus vesistöissä, joissa läpikulku on estynyt voimalaitoksia ja patoja rakennettaessa. Ohitusuomiin voidaan toteuttaa uusia lisääntymisalueita, joita tarvitaan alkuperäisten virtavesihabitaattien vähennyttyä. Loiviin uomiin voidaan tehdä kutusoraikkoja ja poikasalueita. Suunnittelussa voidaan soveltaa esimerkkejä rakennetuista kutu- ja poikastuotantouomista sekä luonnonvesistä saatua tietoutta lohien ja taimenten lisääntymisoloista
Sijainti:avoin