Aineiston tiedot

Tekijä (t):Stolt, Elina
Aineiston nimi:Tsarmitunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2010-2025
Verkko-osoite:https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1094
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:erämaat, kolttasaamelaiset, käyttö- ja hoitosuunnitelmat, porotalous, pyynti, saamelaiskulttuuri
Kustantaja:Metsähallitus
Painopaikka:Vantaa
Vuosi:2012
Sivumäärä:99
ISBN/ISSN:978-952-446-923-4 ; 1799-5396
Lehti/sarja ym.:Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 115
Lisätietoa:Erämaalain (62/1991) mukaisesti Metsähallitus on laatinut Tsarmitunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman. Erämaalain tavoitteena on alueen erämaaluonteen säilyttäminen, luontaiselinkeinojen ja saamelaiskulttuurin turvaaminen sekä luonnon monipuolisen käytön ja sen edellytysten kehittäminen. Suunnitelma perustuu lakeihin ja asetuksiin, alueella tehtyihin selvityksiin, maastokäynteihin, paikallisten asukkaiden ja sidosryhmien esittämiin näkemyksiin sekä neuvotteluihin saamelaiskäräjien ja kolttaneuvoston kanssa. Suunnitelmaa varten perustettiin yhteistyöryhmä, johon kutsuttiin edustajat eri sidosryhmistä...
Sijainti:B-Lappikokoelma, isokokoiset