Aineiston tiedot

Tekijä (t):Kortesalmi, J. Juhani
Aineiston nimi:Poronhoidon synty ja kehitys Suomessa
Verkko-osoite:
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:poronhoito, poronhoitoalueet, porot, porotalous, saamelaiskulttuuri, Suomi
Kustantaja:Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Painopaikka:Tampere
Vuosi:2007
Sivumäärä:613
ISBN/ISSN:978-951-746-955-5
Lehti/sarja ym.:
Lisätietoa:Porotalous on vuosisatojen ajan ollut merkittävä osa pohjoisimman Suomen elinkeinoelämää ja elämäntapaa. J. Juhani Kortesalmen teos on ainutlaatuinen synteesi poronhoidon kehityksestä Suomessa 1400-luvun lopulta nykypäivään asti. Se on samalla ensimmäinen yhtenäinen kokonaisesitys suomalaisen talonpoikaisen poronhoidon syntymisestä ja kehityskuluista. Kauan odotettu perusteos valottaa monipuolisesti poronhoitoon liittyvää kulttuuria eri puolilla Lappia. Tarkastelun kohteena ovat niin porojen omistajat kuin niiden käyttäjät ja hoitajatkin. Teos antaa vastauksia moniin aiemmin tutkimattomiin kysymyksiin: Mitkä olivat suomalaisten ja lappalaisten varhaisimmat suhteet poroon ja sen hoitoon? Milloin ja missä suomalaiset talonpojat omaksuivat poronhoidon? Miten poronhoito vuosisatojen myötä kehittyi ja muuttui? Vuosikymmenien työn tuloksena syntynyt teos antaa alueellisesti hyvinkin yksityiskohtaisia tietoja poronhoidosta. Teoksen tarkastelukulma on monitieteinen: laajaa arkisto- ja haastatteluaineistoa tarkastellaan kielitieteellisestä, talous- ja sosiaalihistoriallisesta, talousmaantieteellisestä sekä esinetutkimuksen näkökulmasta. Teoksessa on runsas, osin aiemmin julkaisematon piirros- ja valokuvakuvitus. (Lähde: Kirjan takakansi)
Sijainti:C-Porot, poronhoito