Aineiston tiedot

Tekijä (t):Leinonen, Tuomas
Kallio-Nyberg, Irma
Koljonen, Marja-Liisa
Veneranta, Lari
Jokikokko, Erkki
Aineiston nimi:Pohjanlahden siikakantojen vaelluserot ja ikäluokkien kokoerot : siikakantojen ekologisten ominaisuuksien tutkimus geneettisen kannantunnistuksen avulla
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/546221/luke_luobio_51_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:ammattikalastus, Pohjanlahti, siika, vaellus, vapaa-ajankalastus
Kustantaja:Luke
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2020
Sivumäärä:31
ISBN/ISSN:978-952-380-010-6 ; 2342-7647
Lehti/sarja ym.:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus / Luke Luonnonvarakeskus
Lisätietoa:nro 51/2020 Siikasaaliiden osuus ammatti- ja vapaa-ajankalastuksessa on merkittävä. Tulevaisuuden kalastusmahdollisuuksien turvaamisen kannalta siikakantojen hoito yhdessä kalastuksen säätelyn kanssa on välttämätöntä. Pohjanlahden siikasaalis koostuu useasta erillisestä rannikkoalueen siikakannasta. Suurin osa siikakannoista on jokiin lisääntymään vaeltavia vaellussiikoja ja pienempi osa meressä lisääntyviä merikutuisia siikoja eli karisiikoja. Pohjanlahden siikasaaliisiin vaikuttavat huomattavissa määrin laajamittaiset siikaistutukset. Uhanalaisuusarvioinnissa Pohjanlahden luonnonvarainen vaellussiikamuoto on todettu erittäin uhanalaiseksi (EN) ja merikutuinen siika vaarantuneeksi (VU). Tämän hankkeen tarkoituksena oli muodostaa mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva niistä siikakantojen ekologisista eroista, jotka vaikuttavat siihen, miten kannanhoito ja kalastuksen vaikutukset kohdistuvat eri siikakantoihin... Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut ilmestymisjärjestyksessä: https://www.suomenkalakirjasto.fi/luke-luonnonvara-ja-biotalouden-tutkimus/ Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut tietokannassa: https://www.suomenkalakirjasto.fi/kalakirjasto/haku.php?lang=fi&publication=Luonnonvara-+ja+biotalouden+tutkimus+%2F+Luke+Luonnonvarakeskus ISBN 978-952-380-009-0 (Painettu) ISBN 978-952-380-010-6 (Verkkojulkaisu) ISSN 2342-7647 (Painettu) ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu) URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-010-6
Sijainti:F-Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus (F 2/6)