Aineiston tiedot

Tekijä (t):Länsman, Maija
Niemelä, Eero
Kylmäaho, Matti
Kärki, Pirkko
Moen, Kjell
Aineiston nimi:Tuloksia Tenojoen ja Näätämöjoen vesistöalueilla vuosina 1996-1997 tehdyistä tutkimuksista
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536558/tuloksia_tenojoen_ja_naatamojoen_vesistoalueilla_vuosina_1996_1997_tehdyista_tutkimuksista_nro_119.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalakannat, kalantutkimus, kalastustilastot, lohi, Näätämöjoki, Tenojoki
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki, Utsjoki
Vuosi:1998
Sivumäärä:42+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-165-1 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 119
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja