Aineiston tiedot

Tekijä (t):Kankainen, Markus
Vielma, Jouni
Koskela, Juha
Niukko, Jari
Niskanen, Lauri
Aineiston nimi:Olosuhteiden vaikutus kirjolohen kasvatuksen tehokkuuteen Suomen merialueilla
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/545811/luke_luobio_28_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalankasvatus → kalanviljely, kirjolohi
Kustantaja:Luke
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2020
Sivumäärä:34
ISBN/ISSN:978-952-326-956-9 ; 2342-7647
Lehti/sarja ym.:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus / Luke Luonnonvarakeskus
Lisätietoa:nro 28/2020 Kalankasvatusyksiköiden tuotantopaikan sijainti vaikuttaa olennaisesti tuotannon tehokkuuteen ja yritystoiminnan kannattavuuteen. Kasvatuskauden pituus, veden lämpötila, happiolot sekä myrskyt vaikuttavat kalojen kasvuun ja hyvinvointiin. Kasvu on eräs merkittävämmistä tuotannon tehokkuuteen vaikuttavista tekijöistä. Suomessa on Kansallisen vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelman yhteydessä määritelty tuotantoalueita, joihin uutta tuotantoa voidaan sijoittaa. Uusien, kasvatusmäärältään suurien tuotantopaikkojen sijainniksi suositellaan avoimia merialueita. Tässä selvityksessä arvioidaan, miten kirjolohen kasvu poikkeaa eri kasvatuspaikoissa Suomen merialueilla ja miten se vaikuttaa kasvatuksen kannattavuuteen. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut ilmestymisjärjestyksessä: https://www.suomenkalakirjasto.fi/luke-luonnonvara-ja-biotalouden-tutkimus/ Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut tietokannassa: https://www.suomenkalakirjasto.fi/kalakirjasto/haku.php?lang=fi&publication=Luonnonvara-+ja+biotalouden+tutkimus+%2F+Luke+Luonnonvarakeskus ISBN 978-952-326-956-9 (Painettu) ISBN 978-952-326-957-6 (Verkkojulkaisu) ISSN 2342-7647 (Painettu) ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu) URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-957-6
Sijainti:F-Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus (F 2/6)