Aineiston tiedot

Tekijä (t):Pennanen, Jussi T.
Aineiston nimi:Toutaimen istutukset ja niiden tulokset
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/535018/kt178verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalanistutus, särkikalat - toutain, taimen, uhanalaiset lajit
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2001
Sivumäärä:55+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-338-7 ; 0787-8478
Lehti/sarja ym.:Kalatutkimuksia / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 178 Tutkimuksessa selvitettiin Suomessa vuosina 1984–1994 tehdyt toutaimen istutukset ja seurattiin istukkaiden kasvua ja saalistulosta erityyppisissä vesissä. Saaliskaloille määritettiin suomunäytteistä ikä ja takautuvasti pituuskasvu. Istutuskoon vaikutusta saalistulokseen selvitettiin vertailemalla keskipituudeltaan erilaisten istutuserien poikasmääriä samoista eristä saatujen näytekalojen määriin. Lammikoissa luonnonravinnolla kasvatettujen, kesänvanhojen toutainten istutukset olivat lähes poikkeuksetta tuloksellisia. Monissa paikoissa toutaimesta tuli yleinen saalislaji varsinkin verkkokalastuksessa. Alkuperäiskannan elinalueen Kulovedellä ja Rautavedellä toutainsaaliit suurenivat tuki-istutusten vaikutuksesta selvästi, ja istutukset vahvistivat myös kannan aikuista osaa. Alueilla, joilla toutainta ei ollut aiemmin esiintynyt, istukkaat yleensä kasvoivat nopeasti pyyntikokoisiksi ja tulivat sukukypsiksi jo 6–7-vuotiaina...
Sijainti:F-RKTL Kalatutkimuksia ; I-Kalatutkimus: Muut: Toutain (avokotelo 1)