Aineiston tiedot

Tekijä (t):Huhmarniemi, Alpo
Aronsuu, Kimmo
Aineiston nimi:Kalajoen vaellussiika : lisääntymisongelmia ja istukkaiden liikapyyntiä
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/535016/kt180verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalanistutus, siika - siiat, vaelluskalat
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2001
Sivumäärä:33+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-348-4 ; 0787-8478
Lehti/sarja ym.:Kalatutkimuksia / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 180 Kalajokisuun vaellussiikasaaliit pienenivät 1950-luvun 50 000 kg:sta noin kymmenesosaan 1970-luvun lopulla. Syynä tähän oli ilmeisesti poikastuotannon romahtaminen suurten vesistöjärjestelyiden vuoksi. Vesistörakentamisen kompensaationa aloitettiin kesänvanhojen poikasten istuttaminen 1980-luvun alussa. Istutukset ovat pitäneet jokisuun merialueen saaliin noin 10 000 kg:ssa vuodessa. Vuosina 1984-2000 tehdyn seurannan perusteella merkittävämmät muutokset nousevassa kannassa ovat olleet siikojen keskikoon pienentyminen, kasvun hidastuminen sekä kutunousun myöhentyminen. Syynä muutoksiin on ollut merikalastuksen muuttuminen. Kalajoessa kutunousun aikana 1970- , 1980- ja 1990-luvuilla merkittyjen siikojen pyynnin painopiste on siirtynyt etelämmäksi ja alkuvuoteen, mikä osoittaa kalastuksen voimistumista syönnösalueella. Verkkojen silmäkoon harventaminen meripyynnissä kasvattaisi Kalajoen edustan saalista, jokeen nousevien siikojen määrää ja emokalojen kokoa...
Sijainti:F-RKTL Kalatutkimuksia