Aineiston tiedot

Tekijä (t):Olin, Mikko toim.
Ruuhijärvi, Jukka toim.
Aineiston nimi:Rehevöityneiden järvien hoitokalastuksen vaikutukset : vuosiraportti 1999
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536479/rehevoityneiden_jarvien_hoitokalastuksen_vaikutukset_nro_195.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:hoitokalastus, kasviplankton, rehevöityminen, vedenlaatu, verkkokalastus
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2000
Sivumäärä:116
ISBN/ISSN:951-776-284-4 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 195 Rehevöityneiden järvien hoitokalastuksen vaikutukset (1997-2001) on yhteistutkimus, jonka osapuolina ovat Hämeen ja Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskukset ja ympäristökeskukset, sekä Pirkanmaan ympäristökeskus, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto, Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry. ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä. Tutkimusten suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat kaikki osapuolet. Hoitokalastusten toteuttamisessa on paikallisilla kunnilla, kalastuskunnilla ja suojeluyhdistyksillä keskeinen osuus. Tutkimuksen tavoitteena on saada lisätietoa hoitokalastuksen vaikutuksista vesiekosysteemiin, sekä selvittää hoitokalastuksen soveltuvuutta eri tyyppisten järvien kunnostuskeinoksi. Tutkimuksen kymmenen kohdejärveä sijaitsevat Uudellamaalla ja Hämeessä. Järvet ovat kooltaan ja muodoltaan hyvin erilaisia. Vuonna 2000 kohdejärvillä jatkui tehostettu veden laadun, planktonin sekä sisäisen ja ulkoisen kuormituksen seuranta. Kalastotutkimuksissa keskeisenä menetelmänä oli pohjoismaisilla yleiskatsausverkoilla tehtävä verkkokoekalastus, jossa käytetään ositettua satunnaisotantaa...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja