Aineiston tiedot

Tekijä (t):Norberg, Harri
Nieminen, Mauri
Aineiston nimi:Poron vasonta ja vasakuolleisuus Hammastunturin ja Muddusjärven paliskunnissa sekä Paliskuntain yhdistyksen Kaamasen koetarhalla
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536469/raportti205.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kuolleisuus, porot, vasat
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2000
Sivumäärä:32+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-304-2 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 205 Poron lisääntyminen, kasvu ja selviytyminen ovat poronhoidon kannalta tärkeitä ekologisia tekijöitä, sillä ne vaikuttavat suoraan porotalouden tuottavuuteen. Vasateurastuksen yleistyttyä porotalouden tuotto perustuu yhä suuremmassa määrin vasonnan onnistumiseen ja suotuisiin kasvuolosuhteisiin. Vasakuolleisuuden suuruuden ja syiden selvittämiseksi aloitettiin kesällä 1994 tutkimukset kahdessa Inarin merkkipiirin paliskunnassa: Hammastunturissa ja Muddusjärvellä. Vuonna 1995 Hammastunturin paliskunnassa suoritettiin tutkimus, jossa selvitettiin onko vasontatarhassa syntyneiden vasojen selviytymisessä eroa vapaasti tuntureilla syntyneiden vasojen selviytymiseen. Tutkimusta varten perustettiin ennen vasontaa kaksi vaadinryhmää, jotka varustettiin yksilöllisesti numeroiduilla kaulapannoilla. Tutkimusvaatimille syntyneiden vasojen selviytymistä seurattiin läpi vuoden merkitsemällä vasat yksilöllisillä numeropiltoilla ja tutkimalla vasojen selviytymiseen vaikuttavia ominaisuuksia. Samanaikaisesti myös Muddusjärven paliskunnan vasoja punnittiin ja merkittiin yksilöllisillä piltoilla. Tieto vasahävikin suuruudesta niin Hammastunturissa kuin Muddusjärvelläkin saatiin seuraamalla talvella tapahtuvien teuraserotusten yhteydessä tutkimusvasojen esiintymistä. Paliskuntain yhdistyksen (PY) koetarhalla Kaamasessa poron vasontaa ja vasojen kuolinsyitä on seurattu tarhaolosuhteissa jo yli 25 vuoden ajan. Tutkimuksemme käsittelee myös koetarhan vasontaa ja vasakuolleisuutta vuosilta 1970-97...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; C-Porot, poronhoito