Aineiston tiedot

Tekijä (t):Valkeajärvi, Pentti
Eskelinen, Unto
Eskelinen, Päivi
Aineiston nimi:Laukaan Simunankosken taimenkannan hoito vuosina 1996-2000
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536464/raportti210.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kutupaikat, Laukaa, Simunankoski, sähkökalastus, taimen
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Laukaa
Vuosi:2000
Sivumäärä:16+liite
ISBN/ISSN:951-776-310-7 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 210 Rautalammin reittiin kuuluvan Simunankosken (1,6 ha) taimenkannan hoitoa on toteutettu vuosina 1996-2000 yhteistyössä Metsämannut Oy:n kanssa. Hanke on käsittänyt taimenen mäti-, jokipoikas- ja emoistutuksia, kutukuoppakartoituksia ja poikastiheyksien arviointia sähkökoekalastuksin. Mäti-istukkaat pyrittiin tunnistamaan luonnonpoikasista otoliittivärjäyksen avulla siinä kuitenkaan onnistumatta. Simunankosken kalataloudellinen kunnostus tehtiin vuonna 1995. Taimenen poikastiheys (0+) on 3-kertaistunut kunnostusta edeltävään tilanteeseen verrattuna ollen seurantavuosina keskimäärin 44 kpl/aari (vaihtelu 22-58 kpl/aari). Istutusten ja luonnonkudun ansiosta smolttituotanto on viime vuosina ollut 500-700 taimenta. Poikastuotannon kasvu johtuu erityisesti tuottavan pinta-alan kasvusta. Poikastiheyden kasvattaminen on edelleen mahdollista joissakin osissa koskea kutukantaa lisäämällä. Emo- ja mäti-istutusten vaikutus jäi osittain epäselväksi. Joillakin koealoilla positiivista vaikutusta havaittiin, mutta toisaalta runsas poikasmäärä todettiin myös ensimmäisenä vuotena kunnostuksen jälkeen (1996), jolloin istutuksia ei vielä oltu tehty. Taimenen poikastiheys (0+) on saavuttanut Simunankoskessa jokseenkin Rautalammin reitin koskille asetetun vähimmäistavoitteen (50-60 kpl/aari). Kivisimppujen tiheys ei ole vielä saavuttanut kunnostusta edeltävää tilannetta tiheyden ollessa myös reitin keskitiheyttä alhaisempi...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; I-Kalatutkimus: Taimen (avokotelo 5)