Aineiston tiedot

Tekijä (t):Salmi, Juhani
Salmi, Pekka
Aineiston nimi:Ammatin ja harrastuksen välivesillä : sivutoimisen kalastuksen monimuotoisuus
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536463/raportti211.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:ammattikalastus, kyselytutkimus, sivuammattikalastus
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2001
Sivumäärä:28
ISBN/ISSN:951-776-311-5 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 211 Tämä raportti perustuu vuosina 1994 ja 1995 ammattikalastuksen profiilit- tutkimusta varten kerättyyn lomake- ja teemahaastatteluaineistoon. Lomakeaineiston pohjalta luodaan aluksi lyhyt katsaus merenrannikon ja sisävesien sivutoimiseen ja harrastusluonteiseen kalastukseen. Varsinainen raporttiosuus käsittää kolme alueellista tapaustutkimusta, joissa kussakin on tarkasteltu sivutoimisesti ja harrastusluonteisesti kalastavien näkemyksiä kalastamisesta ja kalastusmahdollisuuksista sekä muiden tulonlähteiden ja kalastuksen yhdistämistä. Lopuksi analysoimme ja vertailemme eri tapausten tuloksia. Sivutoimiseen kalastukseen sisältyy usein yhtälailla taloudellisia, virkistyksellisiä ja sosiaalisia kuin myös perinteisiin liittyviä arvoja, joiden keskinäinen merkitys saattaa vuosittain vaihdella. Useimmiten ammattimaisuuden aste ja kalastuksen merkityssisältö määräytyy alueellisesti kalakantojen ja muiden työnsaantimahdollisuuksien mukaan. Kalastuksella on monin paikoin tärkeä merkitys maaseudun mosaiikkimaisessa työllistämisessä, mutta kalan myyntitulot ovat nykyisin myös lisä vakituiselle palkkatyölle. Paikallinen kulttuuri vaikuttaa sivutoimikalastuksen asemaan: jos kalastusammatti on yhteisön arvostama ja hyväksymä, myös sivutoiminen kalastusala uudistuu ja se koetaan vahvuutena. Paikallisen päätöksenteon ulottumattomissa tapahtuva kalastuksen ohjaus on lisännyt epävarmuutta sivutoimisten kalastajien parissa.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; I-Ammattikalastus