Aineiston tiedot

Tekijä (t):Saura, Ari
Aineiston nimi:Espoon Monikonpuron kalaston nykytilan selvitys
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536462/raportti213.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:Espoo, kalasto, Monikonpuro, purotaimen, sähkökoekalastus
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2001
Sivumäärä:10+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-314-X ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 213 Espoon kaupunki sai luvan Monikonpuron siirtämiseen ja pääosin putkessa sijaitsevan uuden uoman rakentamiseen Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksellä. Siirtoalue sijaitsee Leppävaarassa. Kalaston tila nykyisessä uomassa ennen em. toimenpiteitä selvitettiin tekemällä sähkökoekalastuksia uoman siirtoa koskevan toimenpidealueen alapuolella, itse toimenpidealueella sekä toimenpidealueen yläpuolella. Keväällä ja kesällä vuonna 2000 tehdyissä sähkökoekalastuksissa purossa tavattiin ahvenia, haukia, salakoita, seipiä, särkiä, kolmipiikkejä ja kymmenpiikkejä sekä taimenia. Keväällä muiden kalojen kuin taimenten yksilötiheydet ja biomassat olivat kutuajan vuoksi huomattavasti suuremmat kuin kesällä. Taimenta tavattiin ainoastaan toimenpidealueen yläpuolella. Muiden lajien esiintyminen painottui alemmas puroon. Purossa elävä taimen on luonnonvarainen ja sen lisääntyminen on ikärakenteen perusteella ollut säännöllistä. Taimenpopulaation kooksi tutkimusalueella arvioitiin vähintään 100 yksilöä. DNA-analyysien perusteella Monikonpuron taimen poikkeaa sinne vuonna 1994 istutetusta Ingarskilanjoen taimenesta.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja