Aineiston tiedot

Tekijä (t):Erkinaro, Jaakko
Mäki-Petäys, Aki
Juntunen, Keijo
Romakkaniemi, Atso
Jokikokko, Erkki
Ikonen, Erkki
Huhmarniemi, Alpo
Aineiston nimi:Itämeren lohikantojen elvytysohjelma SAP vuosina 1997-2002
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/535010/kt186verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:elvytys - elvyttäminen, Itämeri, kalakannat, kalanistutus, lohi, lohikalat, vaelluskalat
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2003
Sivumäärä:31+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-396-4 ; 0787-8478
Lehti/sarja ym.:Kalatutkimuksia / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 186 Vuonna 1997 Itämeren kansainvälisen kalastuskomission Itämeren lohikantojen elvytysohjelmaan (Salmon Action Plan, SAP) valittiin Suomesta luonnonlohijoet, Tornionjoki ja Simojoki, sekä potentiaaliset lohijoet Kuiva-, Kiiminki- ja Pyhäjoki. Tavoitteena on nostaa lohen vaelluspoikastuotanto 50 %:n tasolle arvioidusta tuotantopotentiaalista, palauttaa luonnontuotanto potentiaalisiin lohijokiin sekä pitää lohen kalastusedellytykset mahdollisimman hyvinä. Tavoitteisiin pyritään istutuksilla, elinympäristökunnostuksilla sekä kalastuksen järjestelyillä. Tornionjoessa ja Simojoessa lohen luonnonpoikastiheydet alkoivat kasvaa vuodesta 1996 lähtien ja luonnon vaelluspoikastuotanto on kolmen viime vuoden aikana ylittänyt SAP-ohjelman tavoitetason. Molempien jokien lohisaaliit ovat 1990-luvun puolivälin jälkeen olleet selvästi suurempia kuin 1990-luvun alkupuolella, mutta viime vuosina saalismäärät ovat jääneet pienemmiksi kuin huippuvuosina 1996–1998. Tornionjoen istutukset lopetettiin vuonna 2002, ja myös Simojoen tuki-istutuksia on pienennetty viime vuosina. Luonnonlohikannat kehittyvät todennäköisesti suotuisasti, mikäli niihin kohdistuvaa kalastusta ei lisätä nykyisestä...
Sijainti:F-RKTL Kalatutkimuksia ; I-Kalatutkimus: Lohi (avokotelo 3)