Aineiston tiedot

Tekijä (t):Saura, Ari
Aineiston nimi:Kalataloudellinen vahinko- ja kompensaatioarvio Riihimäen jätevesipuhdistamolta 26. 5. 2000 Vantaanjokeen tapahtuneen päästön vaikutuksista
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536450/raportti225.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:harjus, jätevedet, jätevesikuormitus, kalakuolemat, kalavahingot → kalakuolemat, kirjolohi, lohi, taimen, täplärapu, Vantaanjoki
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2001
Sivumäärä:7+liite
ISBN/ISSN:951-776-333-6 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 225 Jätevesipäästön vaikutusalue rajattiin Riihimäen puhdistamolta Nukarinkosken niskalle. Alue jaettiin päästöpisteestä alaspäin neljään vaikutusvyöhykkeeseen, joissa kalaston kuolleisuusprosenttien arvioitiin olevan 100, 50, 20 ja 10. Vahinkoa koitui istutettujen kalojen (taimen, harjus ja kirjolohi) ja täplärapujen kuolemisesta. Vahingosta kärsivät Hämeen TE-keskus, Uudenmaan TE-keskus, Vantaanjoen kalastusalue ja Virtavesien hoitoyhdistys. Vahingon kokonaismääräksi arvioitiin 65 104 mk.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja