Aineiston tiedot

Tekijä (t):Louhi, Pauliina
Mäki-Petäys, Aki
Aineiston nimi:Elämää soraikon ulkopuolella ja sisällä : lohen ja taimenen kutupaikan valinta sekä mädin elinympäristövaatimukset
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/535005/kt191verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:elinympäristö, kutupaikat, lohikalat, mäti
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2003
Sivumäärä:23
ISBN/ISSN:951-776-419-7 ; 0787-8478
Lehti/sarja ym.:Kalatutkimuksia / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 191 Lohi- ja taimenkantojen heikentymisen keskeisenä ongelmana pidetään luontaisten lisääntymisedellytysten häviämistä. Viime vuosikymmeninä ongelmia on pyritty korjaamaan kalojen elinolojen parantamiseksi. Vaikka yleisesti ottaen jokikunnostuksien on todettu lisäävän virtavesien lohikaloille sopivaa elinaluetta, lohikalojen kutupaikkavaatimuksiin liittyvä tutkimustieto on monilta osin vielä puutteellista. Tämä kirjallisuusselvitys kokoaa yhteen sovellettavissa olevan julkaistun tiedon lohen ja taimenen kutupaikan valinnasta sekä kutusoraikoissa hautoutuvien mätimunien elinympäristövaatimuksista. Lohi ja taimen valitsevat kutupaikkansa yleensä virrannopeuden, syvyyden ja pohjan raekoon perusteella. Kutusoraikon sisäiset olosuhteet määräävät soraikossa hautoutuvan mädin eloonjäämismahdollisuudet. Soraikon sisäisen virtauksen tulee olla riittävä tuomaan kehittyvälle mädille happea ja poistamaan haitallisia aineenvaihduntatuotteita. Lisätietoa tarvitaan kuitenkin etenkin siitä, millaiset kutusoraikon sisäiset ja lähiympäristön ulkoiset ominaisuudet yhdessä takaavat mahdollisimman monta mätimunista kuoriutuvaa elinkykyistä poikasta.
Sijainti:F-RKTL Kalatutkimuksia