Aineiston tiedot

Tekijä (t):Sutela, Tapio
Louhi, Pauliina
Mäki-Petäys, Aki
Paasimaa, Marko
Pasanen, Pentti
Aineiston nimi:Kuolleiden mätimunien poistamisen ja haudontaveden laadun vaikutus lohen ja taimenen mädin kuolleisuuteen
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/535001/kt195.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kuolleisuus, kutu, kutupaikat, lohi, mäti, taimen, vedenlaatu
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2005
Sivumäärä:19+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-500-2 ; 0787-8478
Lehti/sarja ym.:Kalatutkimuksia / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 195 Taivalkosken riistan- ja kalantutkimuksen kalanviljelyhallissa tehtiin talvella 2002–2003 pilottikoe ja talvella 2003–2004 varsinainen koe, joissa tutkittiin eri vesilaatujen ja kuolleiden mätimunien poistamisen vaikutusta lohen ja taimenen mädin kuolleisuuteen. Tulokset osoittivat, että pohjavedellä saavutetaan paras taimenen ja lohen mädin haudontatulos. Kuolleiden mätimunien poistaminen ilmeisesti paransi taimenen ja lohen mädin elossa säilymistä pintavedellä ja suodatetulla pintavedellä tehdyissä haudonnoissa. Sen sijaan pohjavedellä haudottaessa ei poiminnasta ollut selkeää hyötyä. Kolmessa neljästä osakokeesta paras haudontatulos saavutettiin, kun vetenä oli pohjavesi ja kuolleita mätimunia ei poimittu. Tulokset kannustavat jatkotutkimuksiin edellä mainitun yhdistelmän käytöstä myös rutiiniviljelyssä.
Sijainti:F-RKTL Kalatutkimuksia ; I-Kalatutkimus: Taimen (avokotelo 4)