Aineiston tiedot

Tekijä (t):Juntunen, Keijo
Kemppainen, Simo
Jokikokko, Erkki
Aineiston nimi:Simojoen, Kiiminkijoen ja Pyhäjoen vapakalastus vuonna 2000
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536445/raportt231.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:Kiiminkijoki, lohisaaliit, Pyhäjoki, Simojoki, vapakalastus
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2001
Sivumäärä:15+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-340-9 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 231 Tutkimusraportissa esitetään vapakalastussaaliita Simo-, Kiiminki- ja Pyhäjoelta kalastustiedusteluihin pohjautuen. Tiedustelu tehtiin kullakin joella luvan lunastaneille otantana, ja se tehtiin kolmen kierroksen menetelmällä. Vapakalastajien kokonaissaalis oli Simojoella 7000 kg, Kiiminkijoella vajaat 14000 kg ja Pyhäjoella runsas 11000 kg. Lohia saatiin saaliiksi Simojoella 1727 kg, Kiiminkijoella 275 kg ja Pyhäjoella 15 kg. Kaikilla joilla kilomääräisesti eniten saatiin saaliiksi haukea. Lisäksi Simojoella oli harjuksen osuus merkittävä, Kiiminkijoella taimenen osuus ja Pyhäjoella kirjolohen. Simojoella kalastaneista henkilöistä selvästi suurempi osa oli eteläisestä Suomesta verrattuna Kiiminki- ja Pyhäjokeen...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja