Aineiston tiedot

Tekijä (t):Niva, Teuvo
Ikonen, Erkki
Aineiston nimi:Tutustuminen Washingtonin osavaltiossa tehtäviin lohikalojen massamerkintöihin, lohen kalastuksen säätelyyn sekä Columbia-joen voimalaitosten kalateihin : matkakertomus USA:han lokakuussa 2000
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536443/raportti233.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalanviljely, kalanviljelylaitokset, kalatiet, lohi, Pohjois-Amerikka
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2001
Sivumäärä:19
ISBN/ISSN:951-776-343-3 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 233 Kirjoittajien matka suuntautui Olympian kaupunkiin, n. 70 km Seattlesta etelään. Matkan isäntinä olivat Northwest Marine Technology Inc. sekä Washington Department of Fisheries and Wildlife. Vierailu päätettiin toteuttaa koska Itämeren villien lohikantojen suojelussa on ollut samoja ongelmia kuin Pohjois-Amerikassa: villien ja viljeltyjen lohien muodostamiin sekakantoihin kohdistuva voimakas merikalastus, jonka takia vähemmistönä olevien villien kantojen elpyminen vaikeutuu. Kirjoittajat tutustuivat Washingtonin (USA) osavaltiossa vuodesta 1995 lähtien toimeenpantuun villien lohikantojen suojeluohjelmaan, joka perustuu valikoivaan kalastukseen. Valikoiva kalastus tarkoittaa sitä, että kaikilta viljellyiltä lohen poikasilta poistetaan rasvaevä, ja kalastus kohdistetaan ainoastaan näihin eväleikattuihin kaloihin. Kirjoittajat raportoivat havaintojaan käynnissä olevista massiivisista eväleikkaushankkeista muutamilla kalanvilelylaitoksilla tehtyjen vierailujen perusteella. Lisäksi aiheeseen liittyneistä esitelmistä ja puheista on laadittu tiivistelmiä. Matkalla tutustuttiin myös muutamiin Columbia-joen voimalaitosten kalateihin, joiden toimintaa on kuvattu.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja