Aineiston tiedot

Tekijä (t):Kemppainen, Jorma
Kettunen, Juhani
Nieminen, Mauri
Aineiston nimi:Poron taloudellinen hyödyntäminen : esiselvitys
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536439/raportti237.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:porot, porotalous
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2001
Sivumäärä:27+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-350-6 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 237 Julkaisun tavoitteena on toimia taustamateriaalina poron hyödyntämistä koskevan taloudellisen tutkimuksen suunnittelussa. Vastausta haetaan mm. seuraaviin kysymyksiin: - Millä tavoin ja missä laajuudessa poroa käytetään taloudellisesti hyväksi? - Mitkä tekijät poron taloudelliseen hyödyntämiseen vaikuttavat? - Millä tavoin nämä tekijät ovat muuttumassa ja miten muutokset heijastuvat porotalouteen? - Mitkä ovat alan taloudellisen tutkimuksen tarpeet ja mahdollisuudet?
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja