Aineiston tiedot

Tekijä (t):Saura, Ari
Könönen, Katriina
Aineiston nimi:Vantaanjoen yhteistarkkailu : Kalatalous- ja pohjaeläintarkkailuohjelma alkaen vuodesta 2002
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536434/raportti242.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:jokirapu, kalasto, pohjaeläimet, sähkökalastus, täplärapu, Vantaanjoki, vedenlaatu, velvoitetarkkailu
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2002
Sivumäärä:24+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-355-7 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 242 Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys tilasi vuonna 2000 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta Vantaanjoen yhteistarkkailuun liittyvän kalasto- ja pohjaeläintarkkailuohjelman laadinnan. Vantaanjoen kalatalous- ja pohjaeläintarkkailu perustuu vesioikeudellisiin lupapäätöksiin, joiden mukaan luvanhaltijoilla on oikeus johtaa jätevesiä Vantaanjoen vesistöön. Luvanhaltijat, joiden päästöjen vaikutuksia seurataan ovat Riihimäen kaupunki, Hyvinkään kaupunki, Nurmijärven kunta, Tuusulan kunta, Helsinki-Vantaan lentoasema, Primalco Oy, Paloheimo Wood Oy ja Rinnekoti. Velvoite hoidetaan yhteistarkkailuna, jota koordinoi Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Ohjelmassa on biologinen osa, joka sisältää sähkökoekalastuksia, koeravustuksia, poikasnuottauksia, kalojen elohopeapitoisuustutkimuksia, maku- ja hajuhaittatutkimuksia sekä pohjaeläinselvityksen. Lisäksi ohjelmassa on kalastuskyselyosa. Ohjelma alkaa vuodesta 2002. Biologinen osa toteutetaan kahden vuoden välein, paitsi elohopeamääritykset, jotka tehdään neljän vuoden välein. Kalastuskyselyt tehdään lupakalastajille (otoskoko 1000) kahden vuoden välein ja henkikirjoitusrekisteristä (otoskoko 3000) neljän vuoden välein. Uudenmaan Työvoima- ja elinkeinokeskuksen kalatalousyksikkö on päätöksellään (11.12.2001) hyväksynyt tarkkailuohjelman ja määrännyt sen täytäntöönpantavaksi.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja