Aineiston tiedot

Tekijä (t):Korhonen, Pekka K.
Riihimäki, Juha
Lahti, Markku
Aineiston nimi:Saraikkovyöhykkeen merkitys hauen lisääntymisalueena Oulujärvellä
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536433/raportti243.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:hauki, kalasaaliit, vesien säännöstely → vesistöjen säännöstely, vesikasvillisuus, vesistöjen säännöstely
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2002
Sivumäärä:27+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-357-3 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 243 Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää säännöstellyn Oulujärven saraikkovyöhykkeen esiintymistä sekä haukikannan tilaa ja siinä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia lähes 30 vuoden aikana (1974-2000), jolloin järvellä on ollut kalastuskirjanpitoa. Koska säännöstelyn vaikutukset kohdistuvat ennenkaikkea hauen mätija pienpoikasvaiheisiin, verrattiin vuosittaista käytettävissäolevan kutualueen määrää, jäänlähtöpäivää ja kesäkuun lämpösummaa neljän vuoden päästä saatuihin hauen yksikkösaaliisiin. Oletuksena oli, että hauen kutualustana toimivat etenkin saraikko- ja kortevyöhykkeet, joiden vuosittainen määrä laskettiin vedenkorkeuksien ja ko. kasvillisuusvyöhykkeiden ylä- ja alarajojen perusteella. Laskelmien mukaan hauella on ollut käytettävissä kutuaikana Oulujärvellä keskimäärin 0,4 km² saraikkoja ja 1,8 km² kortteikkoja, joten voidaan olettaa, että hauen kutualueina toimivat näiden lisäksi muut kasvillisuusalustat ja mahdollisesti myös järveen laskevat sivuvedet. Tarkastelujakson aikana Oulujärven haukikanta ja- saaliit ovat pysyneet vakaina. Vuosittaiset saaliit ovat olleet keskimäärin 87 000 kg ja hehtaarisaalis noin 1,0 kg/ha. Kutukannan kokoa kuvaavat toukokuun yksikkösaaliit (yli 40 mm verkot) vaihtelivat huomattavasti vuosittain ja myös eri selkäalueilla yksikkösaaliit poikkesivat toisistaan...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja