Aineiston tiedot

Tekijä (t):Salmi, Juhani
Salmi, Pekka
Muje, Kari
Aineiston nimi:Kalastuskuntien ja - ja alueiden profiilit vuonna 1999 : valtakunnallisten postikyselyiden tuloksia
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536429/raportti247.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:ammattikalastus, kalastuskunnat, kalavedet, kotitarvekalastus, kyselytutkimus, vapaa-ajankalastus
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2002
Sivumäärä:41+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-363-8 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 247 Kalaveden omistajan profiili -tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli tuottaa tietoa paikallis- ja aluehallinnon rakenteesta ja päätöksentekojärjestelmästä sekä kalavesien hallinnointiin liittyvistä ongelmista. Tiedon saamiseksi vuoden 2000 alkupuolella tehtiin kaikille 225 kalastusalueelle ja lähes 4000 kalastuskunnalle postikysely, jonka tuloksia tarkastellaan tässä raportissa. Kalastusalueiden vesillä oli vuonna 1999 kaikkiaan noin 14 400 yksityistä vesialuetta ja 9 900 kalastuskuntaa. Kalastuskunnilta kerätyn tiedon mukaan koko maassa oli vuonna 1999 lähes 550 000 yhteisten vesialueiden osakasta. Kalastuskuntien ja -alueiden taloudelliset toimintaedellytykset olivat vuonna 1999 pääosin samanlaiset kuin edellisenä tutkimusvuonna 1996...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja