Aineiston tiedot

Tekijä (t):Haikonen, Ari
Romakkaniemi, Atso
Keinänen, Marja
Linnansaari, Tommi
Mäntyniemi, Samu
Pasternack, Marja
Vatanen, Sauli
Aineiston nimi:Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2001 = Monitoring of the salmon and trout stocks in the River Tornionjoki in 2001
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536426/raportti250.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:jokikalastus, kalakannat, kalanmerkintä - kalanmerkinnät, kutu, lohi, meritaimen, sähkökoekalastus, Tornionjoki
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2002
Sivumäärä:49+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-366-2 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 250 Raportti esittelee Tornionjoen lohi- ja meritaimenkantojen tilasta tuoreimmat seurantatulokset. Keskeisinä seurantamenetelminä ovat sähkökoekalastus, vaelluspoikaspyynti, saalisnäytteiden keruu, saalistilastointi ja kalamerkinnät...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja