Aineiston tiedot

Tekijä (t):Maijala, Veikko
Norberg, Harri
Kumpula, Jouko
Nieminen, Mauri
Aineiston nimi:Poron vasatuotto ja -kuolemat Suomen poronhoitoalueella
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536424/raportti252.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kuolleisuus, porot, vasat
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2002
Sivumäärä:61
ISBN/ISSN:951-776-368-9 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 252 Lisääntyminen, kasvu ja vasojen selviytyminen kesän yli seuraavan syksyn ja talven teurastuskauteen on poronhoidon ja porotalouden kannalta tärkeää. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää eri puolilla poronhoitoaluetta vaadinten vasatuottoa sekä vasakuolemien määrää, ajoittumista ja syitä. Tutkimuksessa oli eri vuosina 1999-2001 mukana yhdeksän paliskuntaa (Muddusjärvi, Ivalo, Oraniemi, Salla, Poikajärvi, Alakitka, Hossa-Irni, Kallioluoma ja Oivanki) ja Paliskuntain yhdistyksen porokoetarha. Kolmessa paliskunnassa (Ivalo, Oivanki ja Poikajärvi) selvitettiin kuolevuusradiolähettimien avulla vasojen kuolinsyitä. Ultraäänimittauksissa tutkimusvaatimista (yhteensä 1 401) todettiin 92% tiineiksi. Tiinehtymiseen vaikuttivat vaatimen ikä, kunto ja paino. Tarhavasotuksen vaikutusta vasatuottoon tutkittiin Alakitkan, Oivangin ja Oraniemen paliskunnissa. Tutkimusvasojen kuolleisuus oli keskimäärin 11,4% ja vaihteli tutkimuspaliskunnissa vuosina 1999-2001 välillä 1,6-28,1%. Ivalossa radiovasojen kuolleisuus seurantajaksolla vuosina 1999-2001 oli 1,6%-7,1%. Oivangissa vuosina 2000-2001 radiovasojen kuolleisuus oli keskimäärin 16,3% ja Poikajärvellä vuonna 2001 2,9%. Ivalossa petoeläinten osuus radiovasojen kuolleisuudesta oli 51% ja maakotkan 41%. Maakotka tappoi keskimäärin 2,1% kaikista radiovasoista Ivalossa. Oivangissa petoeläinten osuus oli vastaavasti 25% ja karhun 17%. Karhu tappoi 2,3% kaikista radiovasoista...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja